Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza innego kraju określona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to określenie, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, żeby nabyć jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem będzie podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji są krótkie, bowiem mają wpływ na podniesienie inflacji (drożeją dobra z importu). Do tego dewaluacja przeprowadzona w konkretnym kraju, motywuje pozostałe państwa, które są najważniejszymi partnerami w handlu, do wykonania identycznego zabiegu w celu obrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby produktów a także usług, jakie jesteśmy w stanie kupić za określoną cenę. Zazwyczaj jest ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się zmniejszeniem wartości danej waluty w odniesieniu do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost wartości towaru lub uslugi. Definicja używana szczególnie w odniesieniu do podniesienia ceny waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie niestabilnych wartości walut (będzie on on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest nierzadko efektem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji staje się poprawa siły nabywczej waluty krajowej, spadek kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego i zmniejszenie presji inflacyjnej poprzez spadek ofert cenowych dóbr importowanych. Złe skutki aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport i wzrost kosztów realizacji prac w relacji do wartości pracy w innych krajach.Efektem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.